Over Ons

Het Cultuurplatform Edam-Volendam beoogt kunst en cultuur in de gemeente te ontwikkelen, te versterken en het aanbod ervan te promoten.

Het doet dit via een viertal activiteiten:

 1. Het bijhouden van de Cultuuragenda. Hierin is online het lokale aanbod te vinden.

 2. Het ondersteunen van overkoepelende campagnes en projecten zoals De kunstenaars des Waterlands campagnes en EuroArt.

 3. Het organiseren van de Kunst- en Cultuurmaand in oktober.

 4. Als aanjager van het gemeentelijke culturele Jaarthema.
  Rond de zomer van elk jaar komt het Jaarthema van het volgend jaar ter sprake. Wat kunnen de deelnemers bijdragen aan het Jaarthema?
  Het Jaarthema wordt door de deelnemers van het Cultuurplatform gekozen.
  Voor 2021 is dit: Ode aan het Landschap
  Voor 2022 is dit: Het Jaar van de Vrijheid – Water en Wind

Afstemming en samenwerking
Het platform is betrokken bij actuele ontwikkelingen in de gemeente. Zo zoekt het platform aansluiting bij het gemeentelijk cultuurbeleid en volgt het alles wat raakt in kunst en cultuur in de gemeente om waar nodig in gesprek te gaan om het aanbod van kunst en cultuur te verstevigen.

Positie
Het platform is gesprekspartner voor iedereen die zich betrokken voelt bij de doelstelling en geeft gevraagde en ongevraagde adviezen aan lokale instellingen en de lokale overheid. Het zoekt verbindingen tussen de deelnemers en stimuleert afstemming en samenwerking.

Organisatie
Overleg vindt eens per 3 maanden plaats. Het platform wordt inhoudelijk en organisatorisch ondersteund door de gemeente.

Leden

Het Cultuurplatform bestaat uit de volgende vertegenwoordigers van organisaties op het gebied van kunst en cultuur:

Frank Bond

Frank Bond

Voorzitter en Cultuurcoordinator Edam-Volendam

Na zijn afstuderen in 2009 als Master in Engelse Literatuur met een scriptie over de literaire waarde van Bob Dylan, richtte Frank zich op de muziek. Met zijn band AlascA en als songwriter gaf hij meerdere albums uit en tourde hij herhaaldelijk door binnen- en buitenland. Daarnaast startte hij met Bianca Vos het PX Songwriterguild en richtte hij het onafhankelijke platenlabel King Forward Records op. Sinds 2018 focust Frank zich naast zijn muziekprojecten op zijn rol als projectleider voor culturele projecten.

Rob Cerneus

Rob Cerneus

Beeldend Kunstenaar en Docent Beeldende Vorming

Rob Cerneüs is een beeldend kunstenaar die sterk gelooft in de traditionele band tussen beeldhouw- en tekenkunst. Zijn tekeningen zijn zowel autonome kunstwerken als studies voor zijn beelden en schilderijen. Hij is opgeleid tot eerstegraads docent beeldende kunst en autonoom beeldend kunstenaar met als afstudeerrichting beeldhouwen en tekenen. Cerneüs zoekt in zijn monumentale kunstwerken en projecten altijd de verbinding met de omgeving.

Bianca Vos

Bianca Vos

Programmeur en Coördinator Kunst & Cultuur PX Volendam en programmeur Singelfestival Edam.

Bianca is al ruim 25 jaar actief binnen de kunst en cultuur. Binnen poppodium PX is zij verantwoordelijk voor de programmering en alles wat daarbij komt kijken. Verder coördineert en organiseert ze de PX Muziekfabriek, Klaphekfestival en Kunst Kijken in Volendam. Bianca is medeoprichter van het PX Songwriters Guild en Filmhuis PX en vanuit Kansrijk programmeert ze voor de Edammer scholen de jaarlijkse theatervoorstellingen. Als vrijwilliger is Bianca bestuurslid programma en programmeur voor het Singelfestival in Edam.

Agnes van Beek

Agnes van Beek

Docent Kunst, CKV en PAO (Pre-Academisch Onderwijs) op het Don Bosco College.

Bij de kunstvakken en CKV proberen we leerlingen te enthousiasmeren voor Kunst en Cultuur. Wat kan kunst voor hen betekenen? En wat laat kunst zien over wat er in de wereld gebeurt? Door inzicht te krijgen in kunstwerken (songs, films, beeldende kunst, bouwwerken, theater- en dansvoorstellingen,..) leren ze begrip te krijgen voor de wereld om hun heen. Kunst prikkelt, irriteert, is soms lelijk, maar kan verrassen, verbazen, ontroeren, en inspireren tot het maken van prachtig eigen werk!

Julie Hengeveld

Julie Hengeveld

Julie Hengeveld (1975) is kunsthistoricus en werkt sinds 2018 als vrijwilliger (conservator) in het Edams Museum. Zij houdt zich bezig met de beschrijving van de collectie en de tentoonstellingsgeschiedenis, met bruiklenen en schenkingen. Onlangs heeft Hengeveld de eerste tentoonstelling samengesteld met kunstwerken van de veelzijdige en zeer productieve Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp (1874-1950). Het Edams Museum noemt het 'de bruikleen van de eeuw': 541 tekeningen, etsen en schilderijen van Nieuwenkamp die in het voorjaar van 2021 door de Stichting W.O.J. Nieuwenkamp in permanente bruikleen zijn gegeven.

Wil Spanjer

Wil Spanjer

Wil Spanjer is als projectleider actief op het terrein van cultuur en historie. Zoals rond de Watersnood van 1916, 75 jaar Vrijheid en nu voor 2022: Het Jaar van de Vrijheid. Opdrachten komen veelal van overheden. Daarnaast zit ze in verschillende besturen van lokale en regionale maatschappelijke organisaties.

Femke Frantzen

Femke Frantzen

Ik heb mijn hele leven al in de bibliotheek gewerkt. Een fijne plek voor inspiratie en ontwikkeling. Met mijn team zorg ik voor allerlei activiteiten waaraan deelgenomen kan worden en zorgen we voor een mooie diverse inspirerende collectie van verschillende materialen. Daarnaast hou ik van beweging, geef ik yogales en pik ik af een toe een danslesje mee.

Sophie van Gulik

Sophie van Gulik

Sophie van Gulik (1948) is historicus en kunsthistoricus en is sinds mei 2020 als vrijwilliger in de rol van conservator bij het Edams Museum betrokken. Binnen deze rol zal zij de taak van tentoonstellingsmaker op zich nemen en beheert zij een deel van de PR. Daarnaast is zij werkzaam in de veilingwereld en is zij gecertificeerd taxateur juwelen. Als juwelenexpert heeft zij verschillende nationale en internationale artikelen en lezingen op haar naam staan.

Jetty Voermans

Jetty Voermans

Jetty Voermans is als vrijwilliger actief bij de ontwikkeling van het cultureel aanbod in de gemeente en specifiek in Etersheim. Zoals rond de herdenking van de Watersnood van 1916 en recent de ontwikkeling van het minimuseum voor archeologie de Waterwolf. Vanaf de oprichting is zij betrokken bij museum het Schooltje van Dik Trom, waarvan ze coördinator is. Daarnaast is ze secretaris van de stichting Etersheimerbraak, die zich inzet voor een breed recreatief-cultureel aanbod in Etersheim.

Kees Molenaar

Kees Molenaar

Als lid van de seniorenraad heb ik belangstelling voor het aanbod van kunst en cultuur voor senioren.
Ik ben lang plaatsvervangend rector en leraar Nederlands geweest aan het Waterlant College.
Nu houd ik mij bezig met presentaties van thema's in de kunst.

Donna Schilder

Donna Schilder

Namens de jonge makers uit de gemeente

Marijke van Oppens

Marijke van Oppens

Docent Kunst, CKV, Tekenen en Pre-Academisch Onderwijs

Sinds 1997 werk ik op het Don Bosco College. Samen met Agnes van Beek geef ik al die jaren al Tekenen, Ckv en Kunst. We hebben al vele projecten, voorstellingen en activiteiten op gebied van kunst en cultuur georganiseerd in en buiten Volendam. Mijn werk geeft mij veel voldoening en vind dit cultureel platform een geweldig aanvulling op de mogelijkheden.